Politikamız

 

Kalite Politikamız

E-Kart, ülkemiz ve çevre ülkelerde bulunan müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamak amacı ile bilgiye ve yüksek teknolojiye dayalı özgün ürün ve hizmetleri sunmaya yönelik yürüttüğü tüm faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini, ülkeye katma değer sağlamayı, çalışanların sürekli gelişimi ve mutluluğunu, sunulan ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini ve Entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini esas alır.

Bu amacımız doğrultusunda;

•          ISO 9001, OHSAS 18001,ISO 10002 ve ISO 14001 Yönetim Sistemlerinin devamlılığını sağlarız. Periyodik olarak tanımlanan hedef ve performans göstergelerinde gözden geçirmeler yaparak iş süreçlerimizi etkin kılar kendimizi sürekli yenileyen, süreçlerini iyileştiren bir şirket olmayı taahhüd ederiz.

•          Projeleri istenen süre ve bedellerde tamamlamak için gerçekçi kaynak ve iş planlaması yaparız.

•          Kurumsal sorumluluk stratejimizin bir parçası olarak karbon ayak izimizi sıfırlar, geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlama yolunda adımlar atarız.

•          Başarının anahtarının müşterilerimizi memnun etmek olduğunu bilir, onların güvenini ve sadakatini kazanmak için tüm faaliyetlerimizde müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.

•          Müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçlarını ve her türlü geri bildirimi ihtiyaç ve beklentileri aşmak adına fırsat olarak görür, süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

•          Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerin, ilgili standardlar, müşteri şartnameleri, yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra yerel gerekliliklere uyumunu sağlarız.

•          Sürdürülebilir bir çevre için fire oranlarının azaltılmasını, enerjinin etkin kullanılmasını, atıkları en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.

•          Enerji verimliliği projeleri ile yenilenemez kaynaklara dayalı enerji tüketimimizi her yıl azaltırız. Enerji gereksinimlerimizi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmeye çalışırız.

•          Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile çevre boyutlarını belirler, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli etkilerini kontrol altında tutar ve paydaşlarımızın maruz kalabilecekleri tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için uygun çözüm ve teknolojileri kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alır, iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirliliğini azaltmayı taahhüt ederiz

•          Kuruluşumuzun ve iş ortaklarımızın çalışanlarından yetkin ve deneyimli bir takım oluşturabilmek için gelişimlerini destekler, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti yönetimini ve çevre koruma bilincini benimsemeleri ve uygulamaları için gerekli iletişim kanallarını ve eğitimleri sağlarız.

•          Tedarikçilerimiz ile işbirliğini her fırsatta geliştirmeye çalışır, çevre bilinci açısından değerlendirir ve kontrol ederiz.

•          Değer zinciri girdi gereksinimlerimizi yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim yapan iş ortaklarımızdan karşılamaya titizlik göstererek, karbon salınımının azaltılmasını katkıda bulunuruz.